wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Kategorie

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Producenci

Chmura tagów

Regulamin

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PO 25.12.2014r


I. ZAMÓWIENIA I CENY

1. Ceny wszystkich towarów zamieszonych w sklepie internetowym www.diolut.pl są cenami brutto podanymi w PLN.
W szczegółowej karcie produktu podana jest również cena netto.
2. Zamówienia można składać poprzez:
sklep internetowy www.diolut.pl ,
pocztą elektroniczną sklep@diolut.pl
3. W przypadku błędnych lub niekompletnych danych zamówienie nie zostanie zrealizowane
4. Oferta zamieszczona na stronach internetowych www.diolut.pl ma charakter informacyjny co do ceny, wyglądu, składu artykułu, wyposażenia i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
5. W szczególnych przypadkach gdy zamówiony towar się skończy a jego sprowadzenie przekroczy czas 7 dni roboczych, pozycja ta zostanie pominięta z zamówienia, a zamówienie zrealizowane bez niech. Chyba że w uwagach klient zaznaczy inaczej.

II. KLIENCI HURTOWI


1. Dostęp do cennika hurtowego mają zalogowani użytkownicy, którzy wyrazili chęć współpracy na poniższych warunkach, a ich konto zostało dodane do specjalnej grupy przez administratora sklepu internetowego.
2. Dostęp do cennika hurtowego dotyczy firm, które dokonują regularnych zamówień towarów w ilościach hurtowych, więc głównie sklepów elektronicznych, jak i dużych firm produkcyjnych / serwisów, które zamawiają towary w hurtowych ilościach.
3. Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia z dostępu do cennika hurtowego bez podania przyczyn.
4. Warunki pierwszego zamówienia:
                - suma zamówienia minimum 2000zł netto
                - ilość szt. towarów minimum 20
                - najdroższy z zakupionych towarów nie może stanowić więcej niż 60% całości zamówienia ( np. klient kupujący 1 szt. stacji BGA za 10 000zł + akcesoria za 2 000zł nie jest klientem hurtowym ).
5. W kolejnych zamówieniach, minimalna wymagana kwota to 200zł netto.
6. Aby utrzymać swoje konto w grupie klientów hurtowych, suma zamówień na kwartał powinna przekraczać 2000zł netto.
7. Raz na kwartał doliczany jest dodatkowy rabat na podstawie obrotów z poprzedniego kwartału
 • 1% - sprzedaż kwartalna powyżej 10 000zł netto
 • 2% - sprzedaż kwartalna powyżej 20 000zł netto
 • 3% - sprzedaż kwartalna powyżej 35 000zł netto
 • 4% - sprzedaż kwartalna powyżej 60 000zł netto
8. Wysyłka gratis przy zamówieniach brutto 400zł po wpłacie 500zł za pobraniem.
9. Po kilku zamówieniach możliwość przejścia na rozliczanie z płatnością terminową.
10. Nie obsługujemy linii zaległości. Towarów, których nie było w naszym magazynie w momencie realizacji zamówienia, nie dosyłamy w późniejszym terminie bez ponownego zamówienia.

III. CZAS DOSTAWY

1. Wszystkie sprzedawane towary staramy się Państwu dostarczyć jak najszybciej. Standardowy czas wysyłki towarów wynosi 24h od momentu otrzymania środków za zamawiany towar lub wysyłki za pobraniem. Dotyczy to towarów które posiadamy na stanie oraz posiadają stosowne oznaczenie na karcie produktu ( czas dostawy 24h ). 
Część towarów ze względu na gabaryty lub dostępność jest wysyłana do 5 dni od otrzymania wpłaty lub złożenia zamówienia za pobranie, 

2. W przypadku zamówienia towaru którego nie mamy na stanie lub w wyższej liczbie niż wskazuje na to dostępność towarów na karcie produktu czas ten może ulec wydłużeniu. W takim wypadku informujemy o przewidywanym czasie wysyłki. 

3. Do czasu wysyłki należy doliczyć czas dostawy który wynosi standardowo 1-3 dni na terenie Polski w zależności od wybranej opcji dostawy. 


IV. PŁATNOŚCI


1. Za zaliczeniem pocztowym - płacą Państwo kurierowi w momencie odbioru przesyłki.
2. Przedpłata- płacą Państwo przelewem na jedno z naszych kont po otrzymaniu potwierdzenia kwoty

INTELIGO
Numer Konta: 50 10205558 1111152654500064

mBANK
Numer Konta:71 1140 2004 0000 3502 3998 6346

FHU DIOLUT
Piotr Sobierajski
ul. Budowlanych 8
43-430 Skoczów

W tytule wpłaty koniecznie należy umieścić nr. zamówieniaV REKLAMACJE

Zwrot towaru przez konsumenta
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może
odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego
wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany
do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta
lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku
umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach
- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w
posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w
terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
5. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. FHU DIOLUT Piotr Sobierajski. nie zwraca konsumentowi
dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez FHU DIOLUT Piotr Sobierajski
7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania
zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do
chwili odstąpienia od umowy. 
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na
odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu
do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UM OWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej
decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład
pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe. [3]
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne
rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]
[5]
[6]
Instrukcja wypełniania:
[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie: 
w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody,
gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w
ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są
dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży,
umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w
posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w
posiadanie rzeczy.";
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są
osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna
niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w
częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba
trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub
części.";
w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo
w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".
[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer
telefonu, numer faksu i adres e-mail.
[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od
umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą
Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne
jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić
adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu
niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na
przykład pocztą elektroniczną).".
[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie
zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co
następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".
[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
a) proszę wpisać:
- "Odbierzemy rzecz"; lub
- "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w
przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy],
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo 
o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed
upływem terminu 14 dni.";
b) proszę wpisać:
- "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";
- "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";
- Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu
rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą:
"Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]";
lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo
musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest
maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub
- Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój
charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca
zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz
c) proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z
korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.".
[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii
elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości,
lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia
świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne
skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę
proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o
odstąpieniu od niniejszej umowy.".
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat [FHU DIOLUT Piotr Sobierajski ul.Budowlanych 8 43-430 Skoczów,]
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

VI POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

FHU DIOLUT Piotr Sobierajski analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych.

W trakcie poruszania się Państwa po witrynie mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje w sposób bierny z Państwa strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa) z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookie, znaczniki internetowe lub sygnalizatory www, czy rejestracja marszruty po witrynie (ewidencje logów, logi serwerów oraz dane o kolejności uruchamiania przycisków, tzw. "clickstream data"). Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio czy Państwa adres IP oraz wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer.

Niniejsza witryna może również pobierać anonimowe informacje z Państwa komputera za pośrednictwem plików cookie oraz znaczników internetowych ("Internet tags") lub sygnalizatorów www.

Mechanizmy zapisywania IP, Cookies oraz inne podobne technologie zastosowane w naszym serwisie mają na celu:

 • utrzymanie sesji, dzięki której zapamiętywana jest zawartość koszyka lub informacja o zalogowaniu się. Dzięki temu nie trzeba na każdej podstronie serwisu wpisywać ponownie loginu i hasła oraz przy każdej wizycie w serwisie dostępna jest zawartość koszyka z poprzedniej wizyty.
 • dostosowanie się serwisu – dostarczenie najlepszej treści dostosowanej do zainteresowań Klienta.
 • zbieranie statystyk - aby lepiej zrozumieć jak użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszenie struktury, mechanizmów i zawartości.
 • rozpoznanie urządzenia użytkownika - aby odpowiednio wyświetlać strony, najlepiej dostosowane do urządzenia.
 • zapewnienie bezpieczeństwa, np. uwierzytelnienie w ramach serwisu
 • w celach reklamowych - aby badać efektywność naszych reklam oraz w celu ich lepszego dopasowania i kierowania
 • podniesienie komfortu użytkowania naszego serwisu.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookie, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje niniejszej witryny mogą nie działać. Korzystanie z naszego serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w przeglądarce oznacza że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Wyłączenie plików cookie 

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć dla konkretnej witryny lub w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.
REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PRZED 25.12.2014r
I. ZAMÓWIENIA I CENY

1. Ceny wszystkich towarów zamieszonych w sklepie internetowym www.diolut.pl są cenami brutto podanymi w PLN.
W szczegółowej karcie produktu podana jest również cena netto.
2. Zamówienia można składać poprzez:
sklep internetowy www.diolut.pl ,
pocztą elektroniczną sklep@diolut.pl
3. W przypadku błędnych lub niekompletnych danych zamówienie nie zostanie zrealizowane
4. Oferta zamieszczona na stronach internetowych www.diolut.pl ma charakter informacyjny co do ceny, wyglądu, składu artykułu, wyposażenia i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
5. W szczególnych przypadkach gdy zamówiony towar się skończy a jego sprowadzenie przekroczy czas 7 dni roboczych, pozycja ta zostanie pominięta z zamówienia, a zamówienie zrealizowane bez niech. Chyba że w uwagach klient zaznaczy inaczej.

II. CZAS DOSTAWY

1. Wszystkie sprzedawane towary staramy się Państwu dostarczyć jak najszybciej. Wysyłka towarów znajdujących się w magazynie jest realizowana w ciągu 48 godzin. W przypadku chwilowego braku towaru, termin wydłuża się do 7 dni roboczych. W szczególnych przypadkach termin dostawy z przyczyn niezależnych od nas może się wydłużyć.

Zawsze postaramy się Państwa możliwie wcześnie o tym poinformować.

III. PŁATNOŚCI


1. Za zaliczeniem pocztowym - płacą Państwo kurierowi w momencie odbioru przesyłki.
2. Przedpłata- płacą Państwo przelewem na jedno z naszych kont po otrzymaniu potwierdzenia kwoty

INTELIGO
Numer Konta: 50 10205558 1111152654500064

mBANK
Numer Konta:71 1140 2004 0000 3502 3998 6346

FHU DIOLUT
Piotr Sobierajski
ul. Budowlanych 8
43-430 Skoczów

W tytule wpłaty koniecznie należy umieścić nr. zamówieniaIV REKLAMACJE

1.Zgodnie z art. 545 &2 Kupujący winien przed odbiorem przesyłki dokładnie ją sprawdzić. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Protokół szkody, sporządzony w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej, zostanie uznany za podstawę dochodzenia roszczeń w zakresie uszkodzeń oraz ubytków powstałych w czasie transportu i znacznie ułatwi postępowanie reklamacyjne z tego tytułu.
2. W przypadku towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient. Zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny istnieje możliwość w terminie 10 dni dokonania zwrotu zakupionego towaru.

Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, wypełnić formularz oświadczenia odstąpienia od umowy i skontaktować się z nami telefonicznie.


4. Jeżeli przesyłka nie dotrze do Państwa mimo jego potwierdzenia oraz informacji o dokonanej wysyłce prosimy niezwłocznie się z Nami skontaktować.

Procedura składania reklamacji:
 1. Aby wysłać sprzęt do naprawy sprzedawca jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego i tylko w takim przypadku reklamacja będzie rozpatrywana.
 2. Sprzęt musi zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.
 3. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu przez firmę spedycyjną.
 4. Sprzęt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.
 5. Do sprzętu musi być dostarczony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji.
 6. Do reklamowanego sprzętu prosimy dołączyć kartę gwarancyjną, kopię dowodu zakupu oraz wypełnione zgłoszenie reklamacyjne. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o dacie jego nabycia możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do naprawy odpłatnej.
 7. Sposób wysłania sprzętu do naprawy gwarancyjnej: Sprzedawca może wysłać sprzęt na koszt firmy Diolut za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD / Inpost pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia reklamacyjnego oraz zostały dostarczone dokumenty zawarte w punkcie 6. Zlecenie odbioru uszkodzonego sprzętu należy wysłać na e-mail sklep@diolut.pl . Po naprawie sprzęt zostanie odesłany również na koszt firmy Diolut.
 8. Wysłanie do serwisu przesyłki z reklamacją za pośrednictwem innego przewoźnika może odbyć się wyłącznie wtedy, gdy koszty transportu pokrywa nadawca, w innym przypadku sprzęt nie zostanie przyjęty do serwisu i wróci do nadawcy, który będzie zmuszony zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.
 9. Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.
 10. Firma Diolut rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych podzespołów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 11. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym serwisem pod numerem telefonu: 033 486 66 16 lub mailowo: sklep@diolut.pl
Formularz reklamacyjny (wersja pdf)

V POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

FHU DIOLUT Piotr Sobierajski analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych.

W trakcie poruszania się Państwa po witrynie mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje w sposób bierny z Państwa strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa) z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookie, znaczniki internetowe lub sygnalizatory www, czy rejestracja marszruty po witrynie (ewidencje logów, logi serwerów oraz dane o kolejności uruchamiania przycisków, tzw. "clickstream data"). Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio czy Państwa adres IP oraz wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer.

Niniejsza witryna może również pobierać anonimowe informacje z Państwa komputera za pośrednictwem plików cookie oraz znaczników internetowych ("Internet tags") lub sygnalizatorów www.

Mechanizmy zapisywania IP, Cookies oraz inne podobne technologie zastosowane w naszym serwisie mają na celu:

 • utrzymanie sesji, dzięki której zapamiętywana jest zawartość koszyka lub informacja o zalogowaniu się. Dzięki temu nie trzeba na każdej podstronie serwisu wpisywać ponownie loginu i hasła oraz przy każdej wizycie w serwisie dostępna jest zawartość koszyka z poprzedniej wizyty.
 • dostosowanie się serwisu – dostarczenie najlepszej treści dostosowanej do zainteresowań Klienta.
 • zbieranie statystyk - aby lepiej zrozumieć jak użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszenie struktury, mechanizmów i zawartości.
 • rozpoznanie urządzenia użytkownika - aby odpowiednio wyświetlać strony, najlepiej dostosowane do urządzenia.
 • zapewnienie bezpieczeństwa, np. uwierzytelnienie w ramach serwisu
 • w celach reklamowych - aby badać efektywność naszych reklam oraz w celu ich lepszego dopasowania i kierowania
 • podniesienie komfortu użytkowania naszego serwisu.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookie, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje niniejszej witryny mogą nie działać. Korzystanie z naszego serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w przeglądarce oznacza że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Wyłączenie plików cookie 

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć dla konkretnej witryny lub w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl